Acupuntura. Medicina Tradicional China. Recetas dispersar, tonificar

Las recetas para tonificar

Hígado Sangre Si Wu Tang
Yin Qi Jü Di Huang Wan
Corazón Sangre Gui Pi Tang
Yin Tian Wang Bu Xin Dan
Qi Yang Xin Tang
Yang Zhi Gan Cao Tang
Bazo Qi Bu Zhong Yi Qi Tang
Yang Li Zhong Wan
Yin Mai Men Dong Tang
Sangre Gui Pi Wan
Pulmón Qi Bu Fei Tang
Yin Bai He Gu Jin Tang
Riñón Yin Liu Wei Di Huang Wan
Yang Jin Gui Shen Qi Wan
Qi Jin Suo Gu Jing Wan, Sang Piao Xio San
Sustancia basal Zuo Gui Wan

Las recetas para tonificar

Yin de Hígado y Riñón Qi Jü Di Huang Wan
Yin de Corazón y Riñón Tian Wang Bu Xin Dan
Yin de Pulmón y Riñón Bai He Gu Jin Tang, Mai Wei Di Huang Wan
Yang de Bazo y Riñón Si Shen Wan
Yang de Corazón y Riñón Shen Fu Tang

Las recetas para tonificar

Qi Si Jün Zi Tang
Sangre Si Wu Tang
Yang Jin Gui Shen Qi Wan
Yin Liu Wei Di Huang Wan
Qi+Sanre Ba Zhen Tang
Qi+Yin Sheng Mai San

Las recetas para dispersar

Bloqueo de Qi Hepático Chai Hu Shu Gan San, Xiao Yao Wan
Fuego y humedad Hepático Long Dan Xie Gan Tang
Viento Hepático Tian Ma Gou Teng Yin
Fuego de Corazón Xie Xin Tang, Dao Chi San.
Estasis sanguínea (corazón) Tong Qiao Huo Xüe Tang
Frío y Humedad en el Bazo Wei Ling Tang
Humedad y Calor en el Bazo Yin Chen Hao Tang, Si Ling San
Humedad y Tan en el Bazo Er Chen Tang, Ping Wei San.
Viento y Frío en los Pulmones Ma Huang Tang, Xiao Qing Long Tang
Calor Pulmonar Xie Bai San
Calor del intestino delgado Dao Chi San, Liang Ge San
Bloqueo de Qi de intestino del. Tian Tai Wu Yao San
Calor en la Vesícula biliar Long Dan Xie Gan Tang
Calor gástrico Qing Wei San
Exceso de Estómago Bao He Wan
Fuego de intestino grueso Liang Ge San
Calor y Humedad de intestino g. Bai Tou Weng Tang
Exceso de intestino grueso Da Cheng Qi Tang, Xiao Cheng Qi Tang
Calor y humedad en la Vejiga Ba Zheng San

Los puntos tonificantes y dispersantes de los meridianos
(Tonificar la madre y dispersar el hijo)

Meridiano Punto tonificante Punto dispersante
Pulmón P.9 P.5
Intestino grueso Ig.11 Ig.2
Estómago E.41 E.45
Bazo B.2 B.5
Corazón C.9 C.7
Intestino delgado Id.3 Id.8
Vejiga V.67 V.65
Riñón R.7 R.1
Pericardio Pc.9 Pc.7
San-Jiao Sj.3 Sj.10
Vesícula biliar Vb.43 Vb.38
Hígado H.8 H.2

Los puntos tonificantes y dispersantes de los meridianos
(Los puntos “Shu-Mu” y puntos “Xi”Hendiduras)

Meridiano Punto tonificante Punto dispersante
Pulmón V.13, P.1 P.6
Intestino grueso V.25, E.25 Ig.7
Estómago V.21, Ren.12 E.34
Bazo V.20, H.13 B.8
Corazón V.15, Ren.14 C.6
Intestino delgado V.27, Ren.4 Id.6
Vejiga V.28, Ren.3 V.63
Riñón V.23, Vb.25 R.5
Pericardio V.14, Ren.17 Pc.4
San-Jiao V.22, Ren.5 Sj.7
Vesícula biliar V.19, Vb.24 Vb.36
Hígado V.18, H.14 H.6

Los puntos tonificantes de Qi, Sangre, Yin y Yang

Qi Sangre Yin Yang
Ren.17 V.17 R.3 Du.4 (moxa)
Ren.6 B.10 R.6 Ren.4 (moxa)
E.36 E.36 R.7 Du.20 (moxa)
V.20 V.20 V.23 Du.9 (moxa)
V.13 V.18 B.6 Ren.8 (moxa)
Du.20 B.6 H.3 E.36 (moxa)

Los Shi-Chen (horas) de estado de Qi y Sangre de los meridianos

Meridiano Desde Hasta
Pulmón 03.00 h. 05.00 h.
Intestino grueso 05.00 h. 07.00 h.
Estómago 07.00 h. 09.00 h.
Bazo 09.00 h. 11.00 h.
Corazón 11.00 h. 13.00 h.
Intestino delgado13.00 h. 15.00 h.
Vejiga 15.00 h. 17.00 h.
Riñón 17.00 h. 19.00 h.
Pericardio 19.00 h. 21.00 h.
San-Jiao 21.00 h. 23.00 h.
Vesícula biliar 23.00 h. 01.00 h.
Hígado 01.00 h. 03.00 h.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s